Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka)
Białystok / Bacieczki
1 900 000  zł
Działki
oferta nr: 10521

Proponujemy do sprzedaży działkę inwestycyjną, przeznaczoną pod usługi i budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2, produkcję, infrastrukturę techniczną oraz zieleń urządzoną o charakterze ekstensywnym wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.
Działka niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 364 o pow. 1,0180 ha położona w obrębie Bacieczki w Białymstoku przy ul. Tkackiej ( widocznej od Szosy Ełckiej i dojazdem obecnie od ul. Przędzalnianej)

Teren na którym leży działka objęty jest aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Działka nr ewid. 364 leży na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 6.4U,UC,P,IT,ZPe - przeznacza się pod usługi, w tym lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 , produkcję, infrastrukturę techniczną oraz zieleń urządzoną o charakterze ekstensywnym wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Na terenie występują gatunki roślin i zwierząt chronionych na podstawie przepisów odrębnych,
Zatem według MPZP ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania:
a) powierzchnia zabudowy w wydzieleniach wewnętrznych „A” i „C” - max. 60%,
b) powierzchnia powiązań komunikacji pieszej i rowerowej w wydzieleniu wewnętrznym „B” - 10%,
c) teren biologicznie czynny: - w wydzieleniach wewnętrznych „A” i „C” - min. 10%, - w wydzieleniu wewnętrznym „B” - min. 80%,
według analizy działka w części ok. 5000 m2 leży na terenie wewnętrznego wydzielenia “A”, w pozostałej części na terenie wewnętrznego wydzielenia 'B” - teren zielony.
Cześć działki od strony Szosy Ełckiej zostanie wydzielony i przeznaczony na budowę dublera, dzięki któremu dojazd do nieruchomości będzie możliwy od strony Szosy Ełckiej. Dostęp do drogi publicznej obecnie istniej od ul. Tkackiej.
Dostęp do infrastruktury technicznej: energia elektryczna przy działce, sieć wodno-kanalizacyjna i gazowa istnieje w ulicy Przędzalnianej.
Do sprzedaży jest również działka niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 375/2 o pow. 0,5705 ha położona w obrębie Bacieczki w Białymstoku przy ul. Tkackiej ( dojazdem obecnie od ul. Przędzalnianej) - pokazana na zdjęciach.
Zapraszam
Oferta objęta klauzulą wyłączności

Kalkulator oblicza ogólne koszty nie uwzględniając indywidualnych sytuacji.
Kalkulator nie uwzględnia w kalkulacji zakupu mieszkań i nieruchomości posiadających cenę z VAT.Cena nieruchomości:    
Podatek od czynności cywilnoprawnych:     38 000
Taksa (opłata) notarialna:     6 570
VAT od taksy(opłaty) notarialnej:     1 511
Opłata sądowa:     200
Wniosek o wpis do księgi wieczystej:     246
Prowizja agencji nieruchom.(%):   % 47 500
VAT od prowizji:     10 925
Suma opłat:     104 952
Do zapłaty:     2 004 952

          
Kalkulator jest orientacyjnym wyliczeniem kosztów. Szczegółowe wyliczenia dokonuje biuro nieruchomości
rodzaj: budowlana, inwestycyjna, komercyjna, usługowa
pow. działki: 10 180,0 m²
wymiary: 58x175
uzbrojenie: Gaz: brak, Prąd: jest, Kanalizacja: brak, Woda: brak
kształt: nieregularny
cena za m²: 187 zł
* *
Informujemy, że administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest ALTER NIERUCHOMOŚCI Joanna Tarnogórska 15-419 Białystok, ul. Św. Mikołaja 1 lok 12. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie w celu późniejszego kontaktu i odpowiedzi na przesłane zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz możliwości cofnięcia zgody zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182 oraz późń. zmianami).