Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka)
Białystok / Bacieczki
1 000 000  zł
Działki
oferta nr: 10522

Proponujemy do sprzedaży działkę inwestycyjną, przeznaczoną pod usługi i infrastrukturę techniczną oraz zieleń urządzoną o charakterze ekstensywnym wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.
Działka niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 375/2 o pow. 0,5705 ha położona w obrębie Bacieczki w Białymstoku przy ul. Tkackiej ( dojazdem obecnie od ul. Przędzalnianej)
Teren na którym leży działka objęty jest aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Działka nr ewid. 375/2 leży na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 6.3U,IT,ZPe przeznacza się pod usługi oraz infrastrukturę techniczną i zieleń urządzoną o charakterze ekstensywnym wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.
Na terenie w wydzieleniu wewnętrznym „B” występują gatunki roślin podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych.
W MPZP ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania:
a) powierzchnia zabudowy w wydzieleniu wewnętrznym „A” i „C” - max. 60%,
b) powierzchnia powiązań komunikacji pieszej i rowerowej w wydzieleniu wewnętrznym „B” - 10%,
c) teren biologicznie czynny: - w wydzieleniach wewnętrznych „A” i „C” - min. 10%, - w wydzieleniu wewnętrznym „B” - min. 90%,
według analizy działka w części ok. 1800 m2 leży na terenie wewnętrznego wydzielenia “A”, w pozostałej części na terenie wewnętrznego wydzielenia 'B” - teren zielony.
Dostęp do drogi publicznej - ul. Tkacka
Dostęp do infrastruktury technicznej: energia elektryczna przy działce, sieć wodno-kanalizacyjna i gazowa istnieje w ulicy Przędzalnianej.
Do sprzedaży jest również d ziałka po przeciwnej stronie ul. Tkackiej - niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 364 o pow. 1,0180 ha położona w obrębie Bacieczki w Białymstoku przy ul. Tkackiej ( widocznej od Szosy Ełckiej i dojazdem obecnie od ul. Przędzalnianej), uwidoczniona na załączonych do oferty zdjęciach.
Zapraszam
Oferta objęta klauzulą wyłączności


Kalkulator oblicza ogólne koszty nie uwzględniając indywidualnych sytuacji.
Kalkulator nie uwzględnia w kalkulacji zakupu mieszkań i nieruchomości posiadających cenę z VAT.Cena nieruchomości:    
Podatek od czynności cywilnoprawnych:     20 000
Taksa (opłata) notarialna:     4 770
VAT od taksy(opłaty) notarialnej:     1 097
Opłata sądowa:     200
Wniosek o wpis do księgi wieczystej:     246
Prowizja agencji nieruchom.(%):   % 25 000
VAT od prowizji:     5 750
Suma opłat:     57 063
Do zapłaty:     1 057 063

          
Kalkulator jest orientacyjnym wyliczeniem kosztów. Szczegółowe wyliczenia dokonuje biuro nieruchomości
rodzaj: budowlana, inwestycyjna, komercyjna, usługowa
pow. działki: 5 705,0 m²
wymiary: 58x98
uzbrojenie: Gaz: brak, Prąd: jest, Kanalizacja: brak, Woda: brak
kształt: prostokąt
cena za m²: 175 zł
* *
Informujemy, że administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest ALTER NIERUCHOMOŚCI Joanna Tarnogórska 15-419 Białystok, ul. Św. Mikołaja 1 lok 12. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie w celu późniejszego kontaktu i odpowiedzi na przesłane zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz możliwości cofnięcia zgody zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182 oraz późń. zmianami).