Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka)
Białystok / Dojlidy
3 482 500  zł
Działki
oferta nr: 10527

Do sprzedania nieruchomość zabudowana, płaska w kształcie prostokąta, o powierzchni całkowitej 4975 m2
położona w Białymstoku przy ulicy Niedźwiedziej przeznaczona pod usługi. Działka zabudowana budynkami: mieszkalnym i usługowym
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość może zostać przeznaczona na:
Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 2.2U przeznacza się pod zabudowę usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.
Na tych terenach,
1) zakazuje się lokalizacji stacji paliw, z wyłączeniem istniejących stacji na terenach 2.2U (wyłącznie tankowanie gazu) (…)
2) dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej, wyłącznie w postaci wbudowanego lokalu mieszkalnego, służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych właścicieli, przy czym powierzchnia lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 100 m2.
3. Na terenach 2.1U, 2.2U i 2.4U zakazuje się lokalizacji:
1) warsztatów: mechaniki pojazdowej, mechanicznych, stolarskich, ślusarskich, kamieniarskich,
2) myjni samochodowych,
3) lakierni,
4) usług pogrzebowych.
Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
1) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania:
a) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 50 % powierzchni działki budowlanej,
b) teren biologicznie czynny - minimalnie 10 % powierzchni działki budowlanej,
c) wysokość budynków:
- maksymalnie 12,0 m na terenach 2.1U, 2.2U, 2.3U i 2.4U,
(…)
f) geometria dachów:
- dachy płaskie lub symetryczne o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45o - na terenach 2.1U, 2.5U,
- dachy płaskie - na pozostałych terenach;
2) obsługa komunikacyjna - od otaczających ulic;
3) miejsca postojowe - według wskaźników i zasad zawartych w § 25.
Uzbrojenie terenu:

wodociąg

energia elektryczna

kanalizacja sanitarna

gaz

Dojazd:

przy drodze asfaltowej

Kalkulator oblicza ogólne koszty nie uwzględniając indywidualnych sytuacji.
Kalkulator nie uwzględnia w kalkulacji zakupu mieszkań i nieruchomości posiadających cenę z VAT.Cena nieruchomości:    
Podatek od czynności cywilnoprawnych:     69 650
Taksa (opłata) notarialna:     12 976
VAT od taksy(opłaty) notarialnej:     2 985
Opłata sądowa:     200
Wniosek o wpis do księgi wieczystej:     246
Prowizja agencji nieruchom.(%):   % 87 063
VAT od prowizji:     20 024
Suma opłat:     193 144
Do zapłaty:     3 675 644

          
Kalkulator jest orientacyjnym wyliczeniem kosztów. Szczegółowe wyliczenia dokonuje biuro nieruchomości
rodzaj: komercyjna, usługowa
pow. działki: 4 975,0 m²
wymiary: 47x101
przeznaczenie: plan zagospodarowania przestrzennego
uzbrojenie: Gaz: jest, Prąd: jest, Kanalizacja: tak, Woda: jest
kształt: prostokąt
cena za m²: 700 zł
* *
Informujemy, że administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest ALTER NIERUCHOMOŚCI Joanna Tarnogórska 15-419 Białystok, ul. Św. Mikołaja 1 lok 12. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie w celu późniejszego kontaktu i odpowiedzi na przesłane zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz możliwości cofnięcia zgody zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182 oraz późń. zmianami).