Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka)
Białystok
487 000  zł
Działki
oferta nr: 10584

Tylko w naszej ofercie!!!
Działka budowlana w Białymstoku, położona przy ulicy Starosielce, osiedle Nowe Miasto.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego; nieruchomość przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz, od strony obwodnicy, pod budownictwo mieszkaniowo usługowe.
Oznaczenie nieruchomości : nieruchomość gruntowa położona w obr. Ścianka m. Białystok składająca się z działek o nr ew. 215/5, 216/7, 217/7 o łącznej powierzchni 1248m2Uwarunkowania wynikające z miejscowej polityki planowania przestrzennego: obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego - UCHWA Ł A NR LXII/769/06
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 23 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla
Nowe Miasto w Bia ł ymstoku (w rejonie ulic Ś cianka, Starosielce i P. Ł odzi ń skiego).
Sąsiadujące działki zabudowane domami mieszkalnymi lub o takim przeznaczeniu; w planie przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (od strony ulicy Starosielce) oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi(od strony obwodnicy Al. Ignacego Józefa Paderewskiego); wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzonąUzbrojenie nieruchomości (dostęp do mediów) - media dostępne od strony ul. Starosielce - sieć gazowa średniego ciśnienia, sieć telekomunikacyjna światłowodowa, energia elektryczna, sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

Drogi dojazdowe: Droga gminna ul. Starosielce, dojazd od strony obwodnicy Al. Ignacego Jana Paderewskiego; zjazd z węzła w ulicę Transportową, ponadto dogodny dojazd od ulicy Octowej.


Kalkulator oblicza ogólne koszty nie uwzględniając indywidualnych sytuacji.
Kalkulator nie uwzględnia w kalkulacji zakupu mieszkań i nieruchomości posiadających cenę z VAT.Cena nieruchomości:    
Podatek od czynności cywilnoprawnych:     9 740
Taksa (opłata) notarialna:     2 718
VAT od taksy(opłaty) notarialnej:     625
Opłata sądowa:     200
Wniosek o wpis do księgi wieczystej:     246
Prowizja agencji nieruchom.(%):   % 12 175
VAT od prowizji:     2 800
Suma opłat:     28 504
Do zapłaty:     515 504

          
Kalkulator jest orientacyjnym wyliczeniem kosztów. Szczegółowe wyliczenia dokonuje biuro nieruchomości
rodzaj: budowlana, inwestycyjna, usługowa
pow. działki: 1 248,0 m²
przeznaczenie: plan zagospodarowania przestrzennego
uzbrojenie: Gaz: jest, Prąd: w ulicy, Kanalizacja: tak, Woda: jest
kształt: romb
cena za m²: 390 zł
* *
Informujemy, że administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest ALTER NIERUCHOMOŚCI Joanna Tarnogórska 15-419 Białystok, ul. Św. Mikołaja 1 lok 12. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie w celu późniejszego kontaktu i odpowiedzi na przesłane zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz możliwości cofnięcia zgody zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182 oraz późń. zmianami).