Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka)
Walne
369 645  zł
Działki
oferta nr: 10846

Wyjątkowa nieruchomość w krainie wielkich jezior !
Dostępna tylko w naszym biurze !!
Idealne miejsce na budowę domu całorocznego w zabudowie siedliskowej jak i pod działalność agroturystyczną, ma dostęp z dwóch stron do dróg (powiatowej asfaltowej oraz gminnej).
Powierzchnia całkowita to 3891 m2 w okazyjnej cenie, za jedynie 95 zł/m2.
Działka położona w malowniczej miejscowości Walne około 1 km od jeziora Blizno.
Nie opodal pięknych zielonych terenów Wigierskiego Parku Narodowego.
Przedmiotowa nieruchomość posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami: wbudowanymi w bryłę budynku mieszkalnego lub w formie budynku wolnostojącego.
Usługi w budynku mieszkalnym mogą stanowić max. 50 % całkowitej powierzchni użytkowej budynku.
Powierzchnia budynku usługowego wolno stojącego na tym terenie nie może przekraczać 100 m2.
Budynki i budowle pomocnicze związane z przeznaczeniem podstawowym np. ogrody zimowe, ogródki gastronomiczne, altany, deszczochrony, wiaty gospodarcze.
Kształt dachów budynków mieszkalnych z usługami: dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych w przedziale od 35 do 45 stopni.
Kształt dachów budynków gospodarczych i garażowych oraz usługowych do 30 stopni dopuszcza się dachy jednolite o nachyleniu połaci dachowej w przedziale: od 5 do 25 stopni.
Pokrycie dachowe budynków: gontem, wiórem, dachówką cementową, bitumiczną lub ceramiczną, blachą powlekaną w kolorze brązu, czerwieni, grafitu.
Wykończenie elewacji: tynk, cegła, drewno, szkło (dla budynków usługowych - kamień).
Wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej:
- minimalnej - 0,10 %
- maksymalnej - 0,80 %
- minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 50% powierzchni działki budowlanej,
- wysokość zabudowy:
- budynku mieszkalnego z usługami - min. 8 m - max. 12 m,
-budynku gospodarczego, w tym barażowego: min. 6 m - max. 10 m.
- powyższe wysokości nie odnoszą się do elementów wystających ponad główną kalenicę dachu takich jak: kominy, elementy dachu, np. wieżyczki, urządzenia infrastruktury technicznej:
- maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynku mieszkalnego z usługami - 3 (w tym poddasze użytkowe); podpiwniczenie w zależności od potrzeb;
- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych z usługami - 20 m, a dla budynku mieszkalnego z przybudowanym garażem - 25 m; dla budynków gospodarczych i garażowych - 10 m.
- gabaryty zabudowy funkcji uzupełniającej: wysokość max. do 6 m, bryła oparta na rzucie prostokąta, kwadratu lub koła, geometria dach: dwuspadowy, wielospadowy lub stożkowy.
Media:
- prąd przy działce,
- gminny wodociąg,
- kanalizacja - szambo (we własnym zakresie).
Zapraszam do kontaktu w celu prezentacji nieruchomości w terenie !
Kalkulator oblicza ogólne koszty nie uwzględniając indywidualnych sytuacji.
Kalkulator nie uwzględnia w kalkulacji zakupu mieszkań i nieruchomości posiadających cenę z VAT.Cena nieruchomości:    
Podatek od czynności cywilnoprawnych:     7 393
Taksa (opłata) notarialna:     2 249
VAT od taksy(opłaty) notarialnej:     517
Opłata sądowa:     200
Wniosek o wpis do księgi wieczystej:     246
Prowizja agencji nieruchom.(%):   % 9 241
VAT od prowizji:     2 125
Suma opłat:     21 971
Do zapłaty:     391 616

          
Kalkulator jest orientacyjnym wyliczeniem kosztów. Szczegółowe wyliczenia dokonuje biuro nieruchomości
rodzaj: rekreacyjna, rolna
pow. działki: 3 891,0 m²
uzbrojenie: Prąd: jest, Kanalizacja: szambo, Woda: jest
kształt: prostokąt
cena za m²: 95 zł
* *
Informujemy, że administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest ALTER NIERUCHOMOŚCI Joanna Tarnogórska 15-419 Białystok, ul. Św. Mikołaja 1 lok 12. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie w celu późniejszego kontaktu i odpowiedzi na przesłane zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz możliwości cofnięcia zgody zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182 oraz późń. zmianami).