Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka)
Grabówka
811 680  zł
Działki
oferta nr: 11508

Grabówka, gm. Supraśl
Do sprzedaży działka budowlana z planem zagospodarowania przestrzennego!!!
Opis nieruchomości
powierzchnia: 3382m2,
kształt: prostokąt
ukształtowanie terenu: płaska
zadrzewienie: cześciowo zadrzewiona (przy lesie)
ogrodzenie: brak,
droga dojazdowa: służebność
Fragment MPZP.

"§ 49. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 12.1MN, 12.2 MN, 13MN i 14MN przeznacza sie? pod zabudowe? mieszkaniowa? jednorodzinna? wraz z obiektami i urza?dzeniami towarzysza?cymi.
2. Dla tereno´w, o kto´rych mowa w ust. 1, ustala sie? naste?puja?ce warunki zabudowy i zagospodarowania:
1) wysokos´c´ zabudowy do 10 m;
2) forma zabudowy dowolna;
3) obsługa komunikacyjna z przyległych dro´g wewne?trznych;
4) pozostałe warunki wg ustalen´ ogo´lnych i branz˙owych."
Media
woda: brak (studnia)
prąd: tak (w trakcie realizacji
kanalizacja: brak (szambo),
gaz: tak (na działce)
Sąsiedztwo
las, domy jednorodzinne
Stan prawny
pełna własność: działka o pow. 3382 m2,
służebności gruntowe (droga dojazdowa),
Księgi wieczyste: tak .

Kalkulator oblicza ogólne koszty nie uwzględniając indywidualnych sytuacji.
Kalkulator nie uwzględnia w kalkulacji zakupu mieszkań i nieruchomości posiadających cenę z VAT.Cena nieruchomości:    
Podatek od czynności cywilnoprawnych:     16 234
Taksa (opłata) notarialna:     4 017
VAT od taksy(opłaty) notarialnej:     924
Opłata sądowa:     200
Wniosek o wpis do księgi wieczystej:     246
Prowizja agencji nieruchom.(%):   % 20 292
VAT od prowizji:     4 667
Suma opłat:     46 579
Do zapłaty:     858 259

          
Kalkulator jest orientacyjnym wyliczeniem kosztów. Szczegółowe wyliczenia dokonuje biuro nieruchomości
rodzaj: budowlana
pow. działki: 3 382,0 m²
wymiary: 45x75
przeznaczenie: MPZP
uzbrojenie: Gaz: na działce, Prąd: w trakcie prowadzenia, Kanalizacja: brak, Woda: brak
kształt: prostokąt
cena za m²: 240 zł
* *
Informujemy, że administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest ALTER NIERUCHOMOŚCI Joanna Tarnogórska 15-419 Białystok, ul. Św. Mikołaja 1 lok 12. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie w celu późniejszego kontaktu i odpowiedzi na przesłane zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz możliwości cofnięcia zgody zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182 oraz późń. zmianami).