Polityka prywatności

Informacje w ramach obowiązku informacyjnego wynikającego z ustawy dotyczącej ochrony Danych Osobowych (RODO):
Podstawą prawną zebrania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych )

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest ALTER NIERUCHOMOŚCI Joanna Tarnogórska 15-419 Białystok, ul. Św. Mikołaja 1 lok 12, NIP 9660872171

Kontakt z administratorem możliwy jest:
w formie pisemnej pod adresem 15-419 Białystok, ul. Św. Mikołaja 1 lok 12
w formie telefonicznej pod numerem telefonu +48 502 764 333, 85 746 10 52 ;
w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej: alter@alter.nieruchomosci.pl

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych:
Państwa dane osobowe przekazane administratorowi przetwarzane będą w celu marketingu usług świadczonych przez administratora.
Korespondencja jest skierowana do stałych klientów firmy, osób zainteresowanych pogłębieniem współpracy oraz zainteresowanych otrzymywaniem informacji dotyczących ofert z rynku nieruchomości.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane:
Dane osobowe przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu, który wymaga przetwarzania danych